Gods Geest werkt

Van 2003 tot 2006 was er ieder jaar een conferentie in Zwolle georganiseerd door de werkgroep 'Gods Geest werkt'. Op drie van de vier conferenties heb ik gesproken. Ook in 2008 werd er, deze keer in Drachten, een conferentie georganiseerd waar ik een toespraak mocht houden. Kijk hier voor meer informatie en materiaal rond de conferenties van 2003-2006: Gods Geest werkt 2003-2006.

Vriendschap met Jezus (Drachten, 24 mei 2008)

Vanuit het thema 'Verbondenheid' heb ik in Drachten gesproken over Jezus' woorden: 'Vrienden noem ik jullie' (Johannes 15:15). Het ging over geestelijke vriendschap met Jezus. Hier tref je een uitgeschreven versie van de toespraak aan, de passage over 'de vertrouwelijke vriendschap met Jezus' uit de 'Navolging' van Thomas à Kempis én hoofdstukje 38 uit mijn boek 'Jezus aanbidden. De glorie van Christus'.

- Toespraak: Vrienden noem ik jullie. Geestelijke vriendschap met Jezus (pdf)
- Thomas à Kempis: De vertrouwelijke vriendschap met Jezus (pdf)
- Jos Douma: vriendschap met Jezus (pdf)

Hieronder vind je ook nog twee geestelijke handreikingen om in het spoor van Jezus' uitnodiging om in zijn vriendschap te leven te groeien in openhartige nieuwsgierigheid en hartstochtelijke gehoorzaamheid. En ik reik je graag een kort artikel aan over het thema 'Christocentrisch Bijbellezen':

- Geestelijke handreiking: openhartige nieuwsgierigheid (pdf)
- Geestelijke handreiking: hartstochtelijke gehoorzaamheid (pdf)
- Christocentrisch Bijbellezen (pdf)

In de aanloop naar het congres verscheen in het Friesch Dagblad onderstaand artikel naar aanleiding van 'Jezus aanbidden':

- Friesch Dagblad: 'Kijk naar Christus, dan bloeit de kerk op' (pdf)