Gods Geest werkt 2003-2006

Vier achtereenvolgende jaren (2003-2006) organiseerde de werkgroep 'Gods Geest werkt' congressen om het verlangen naar meer van de Geest te thematiseren. En dat is gezegend! Er is meer aandacht dan ooit - met name in de reformatorische kerken - voor de Persoon en het werk van de Geest van Christus.

Op 11 maart 2006 heb ik in Zwolle samen met Aad Kamsteeg en Gert Hutten gesproken op de vierde conferentiedag van Gods Geest Werkt. Het ging over: 'Hoe een gemeente kan gaan groeien als zij Gods heerlijkheid zoekt'. Klik hier voor meer informatie...

Op 10 mei 2003 heb ik deze toespraak gehouden:
Wordt vervuld met de Geest!

Op 15 mei 2004 heb ik in Zwolle een toespraak gehouden over:
De heerlijkheid van Gods tegenwoordigheid.

Verder denken en praten

Hieronder tref je een aantal gesprekspapieren aan die je kunt gebruiken om verder te gaan met het thema 'De heerlijkheid van Gods tegenwoordigheid'. Het zijn zogenaamde 'Bronwaters'. In de Fonteinkerk in Haarlem, waar ik predikant ben, wordt Bronwater elke zondagmorgen uitgedeeld om naar huis mee te nemen. Het bevat een preeksamenvatting en een aantal verwerkingspunten. Ik heb elf Bronwaters uitgezocht (die dus teruggaan op elf preken) die passen bij het thema waarover ik in Zwolle gesproken heb.

Je kunt deze Bronwaters persoonlijk gebruiken, maar ze kunnen ook plaats krijgen in een gespreksgroep.

Over Gods heerlijkheid

Doe ons toch uw heerlijkheid zien!
(Exodus 33:18)
De heerlijkheid van Christus in de hemel: Leeuw en Lam
(Openbaring 5:5-6)
Als U mij aanraakt, Heer
(Ezechiël 1:28b)
Jezus' ultieme verlangen
(Johannes 17:24)
Jezus' glorie weerspiegelen
(2 Korintiërs 3:18)

Over vrijheid en blijheid

Waar de Geest van de Here is, is vrijheid
(2 Korintiërs 3:17)
Jezus' blijdschap in ons
(Johannes 15:11)

Over onze wonden: genade geneest

Ik, de Here, ben uw Heelmeester
(Exodus 15:26)
Door zijn striemen is ons genezing geworden
(Jesaja 53:5)

Over bidden en bijbellezen

Biddend bijbellezen
(Psalm 1)
Bidden in de Geest
(Judas 20)

Site Meter