Inspirerend boek over spirituele prediking

Als je regelmatig preken moet, sta je steeds weer voor de vraag op welke wijze je de preek kunt voorbereiden. Waar begin ik? Welke fases moet ik doorlopen? Hoe kom ik tot een preek die recht doet aan de Schrift en die tegelijkertijd aansprekend en authentiek is?

In het boek Veni Creator Spiritus wordt het preekproces nader doordacht vanuit het begrip 'meditatie'. Wat is meditatie? Hoe kan de meditatie vorm krijgen in de preekvoorbereiding? Wat is de betekenis van de meditatie voor het preekproces?

Bij de beantwoording van deze vragen staan de thema's 'spiritualiteit' en 'creativiteit' centraal. Deze woorden verwijzen ten diepste naar de Geest van God. Hij is de Creator Spiritus, die scheppend en vernieuwend komt op het gebed van de predikant, en die het verkondigde Woord de hoorders na aan het hart legt.

Predikanten en allen die zich bij de prediking betrokken weten, kunnen met deze studie hun visie op de preek vernieuwen en verdiepen.

Een tweede druk

Van dit - in 2000 als proefschrift verschenen - boek is in het voorjaar van 2008 een tweede druk verschenen. Veni Creator Spiritus dienst nu als basisboek voor het onderwijs in de homiletiek (preekkunde) aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België). Lees hier het voorwoord bij de tweede druk.

Christus preken

Als vervolg en correctie op mijn dissertatie heb ik sinds 2002 veel geschreven over 'Christocentrisch preken'. Meer daarover is te vinden op de pagina met artikelen over prediking. Speciaal vraag ik de aandacht voor dit uitgebreide artikel (oorspronkelijk vijf artikelen): Christus preken. Schets van een geheroriënteerde preekvisie (pdf).

Rondom het boek

Je treft hier ook aan: een inhoudsopgave, een introductie en een samenvatting. De dissertatie gaat over de vraag naar 'de betekenis van de meditatie voor het preekproces'. Voor die meditatie heb ik ook een praktische leidraad geschreven. Kopieer de leidraad gerust, print hem uit, en maak er vooral gebruik van. Verder vind je hier ook de stellingen die horen bij het proefschrift.

In de pers

In de pers verschenen rondom de promotie verschillende artikelen en interviews. Hieronder kun je ze lezen:

Mystiek en meditatie - pakkender preken (interview Nederlands Dagblad 17 juni 2000)

Eerste proefschrift over preekkunde (verslag promotie Nederlands Dagblad 29 juni 2000)

Gereformeerd vrijgemaakte promovendus pleit voor opwaardering van bevinding(interview Reformatorisch Dagblad 29 juni 2000)

Mediteren over de zondagse preek (recensie Reformatorisch Dagblad 18 oktober 2000)

Vrijgemaakt pleidooi voor bijbelse meditatie (artikel Trouw 23 juni 2000)

Pleidooi predikant voor meditatie (artikel Haarlems Dagblad vrijdag 23 juni 2000)

Meditatie goed voor preek (artikel Friesch Dagblad 1 juli 2000)

Ds. Jos Douma pleit voor meditatie (artikel Noord Hollands Dagblad)

Stilteruimte

Sinds enige tijd heb ik op mijn website ook een stilteruimte gecreërd in de sfeer van Veni Creator Spiritus: stilteruimte.